Om AbbVie

Vårt fokus på patienter handlar om mer än läkemedel

Vi utvecklar avancerade behandlingar och engagerar oss i några av
världens allvarligaste och mest komplicerade sjukdomar. Vi strävar efter
att ta fram läkemedel som gör att patienter uppnår optimala behandlingsresultat
och en ökad livskvalitet.

 

Vi är ett globalt företag med medarbetare över hela världen

Våra läkemedel hjälper patienter i 170 länder, vi har 26000 medarbetare
i 130 länder och vi bedriver forskning, utveckling och tillverkning på sju
platser runt om i världen.