Välkommen till
AbbVie Care

AbbVie Care stöttar dig på vägen. AbbVie Care är ett individanpassat
patientstödsprogram som syftar till att ge dig kunskap, råd, trygghet och
motivation under din behandling.


För att veta mer klicka på din diagnos och du kan börja använda AbbVie Care idag.

SEVIE150027a